Kontakt: 23473747

Terapiformer

Den terapiform jeg arbejder med, har sit udgangspunkt i følgende dimensioner:

Den eksistentielle dimension;    

Det betyder, at vi i terapien er optaget af, at der er nogle vigtige grundvilkår, vi som mennesker altid står overfor og må forholde os til. Det handler bl.a. om døden, friheden, ensomheden og meningsløsheden. Ikke at vi altid forholder os til det bevidst, men at disse forhold ofte vil betyde noget for os, når vi kommer ud i kriser i vores liv.

Den oplevelsesorienterede dimension;    

Det betyder at vi er optaget af samspillet mellem personer og gennem dialog finder vi ind til hvad der gør at negative mønstre kan skabe og fastholde dårlige relationer. Og omvendt; hvordan vi kan ændre samspillet, så relationerne bliver helende.

Det er altså her og nu at livet udspiller sig, og det er også her og nu at livet kan være udviklende og helbredende. Så fortiden er kun interessant i samme grad som den udspiller dig i vores relationer her og nu.

 Fællesskabsdimensionen:

Alle mønstre i familien, det vi siger og måden vi reagerer på, har altid en mening. Men når vi ikke altid forstår hvorfor vi selv eller de andre i familien reagerer som de gør, bliver vi frustrerede.
Der er stærke kræfter på spil i vore relationer. Kærligheden er stærk- men den må ofte forstås gennem et filter af de mange behov, der er i familien og de forskelligheder som udspiller sig.
Når I vælger et forløb som familie, handler det om at hjælpe jer til at kærligheden får de mest optimale betingelser.
Som familie- og parterapeut vil jeg følges et stykke af vejen sammen med jer, og inspirere jer til mulige forandringer.
Det handler meget ofte om at kommunikere sammen på en ny måde, lære at sætte grænser og forstå hinandens behov.

Forskning viser at metoden ikke er altafgørende for et godt resultat men relationen mellem klient og terapeut. Det vigtige for mig er derfor, at der bliver skabt det rum af nærvær, forståelse og fortrolighed, som gør at forandring kan begynde at ske.

» Tilbage til forsiden